Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / "Stop illegalen op Noordzee"

"Stop illegalen op Noordzee"
Provinciaal @ Vlaams Belang

Het roer in de strijd tegen illegaliteit moet omgegooid worden
Enkel grenscontroles en effectief terugkeerbeleid kunnen slachtoffers vermijden

De mislukte oversteek van illegalen naar Groot-Brittannië in De Panne heeft nog maar eens de aandacht gevestigd op de aanhoudende problematiek van de illegale immigratie.

Het spreekt voor zich dat de Vlaamse kuststreek gezien zijn ligging een trekpleister is voor illegalen die hun geluk over het Kanaal willen beproeven. “Maar dat is niet het hele verhaal”, aldus Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch. Gezien de strenge controles in Frankrijk dreigen de problemen zich steeds meer in onze richting op te schuiven. Vermeersch: “Terwijl de Franse overheid kordater optreedt, is het voor onze politiediensten dweilen met de kraan open.

Hij wijst op het feit dat de politiezone Westkust in de strijd tegen de problematiek van de zogenaamde transmigratie (aan de grens, langs de snelwegparkings, de haven van Nieuwpoort,….) over veel te weinig middelen beschikt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat net langs deze transmigratieroute nu ook nog eens de inplanting van een asielcentrum (Koksijde) voorzien wordt, wat extra aandacht zal vragen van de nu al overbelaste politiediensten.

Het roer moet dan ook dringend omgegooid worden. Zolang illegalen niet actief worden opgespoord, opgepakt én opgesloten in afwachting van hun terugkeer naar hun landen van herkomst, is geen beterschap in zicht. Dat veronderstelt natuurlijk dat er eindelijk en dringend werk wordt gemaakt van de nu reeds jaren beloofde uitbreiding van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra. Daarnaast pleit het Vlaams Belang voor het herinvoeren/opvoeren van de controles aan de Franse grens, waarvoor extra ondersteuning van de federale reserve beschikbaar moet gesteld worden.

“Enkel van zo’n beleid zal een sterk ontradend effect uitgaan én kunnen slachtoffers op de Noordzee vermeden worden”, aldus nog Vermeersch.

Wouter Vermeersch, Federaal Volksvertegenwoordiger

Dries Van Langenhove, Federaal Volksvertegenwoordiger